Rollen en meerwaarde van PRO's in klinisch onderzoek

Rollen en meerwaarde van PRO's in klinisch onderzoek

Bij multiple sclerose (MS) worden PRO's (Patient-Reported Outcomes) momenteel in therapeutische studies als secundaire of zelfs primaire beoordelingscriteria ingezet. Ze worden steeds vaker gebruikt en spelen een rol in het onderzoek naar en de medische praktijk bij MS.

PRO's in de klinische praktijk

PRO's in de klinische praktijk

Door de patiënt gerapporteerde resultaten (Patient-Reported Outcomes, PRO's) werden recent gedefinieerd als door de patiënt zelf gerapporteerde metingen van zijn of haar gezondheidstoestand zonder interventie van of interpretatie door de arts of een andere persoon. We kunnen dus spreken van de geboorte van een nieuwe wetenschap, de 'wetenschap van de bijdragen van de patiënt'.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties

  • Waardering voor het intellectuele is broodnodig.

    Neurologie: quo vadis post covid?

  • De subdiscipline kinderneurologie wordt niet vermeld. Blijkbaar hebben specialisten in de volwassen neurologie in België aanvaard dat dit bij de kinderarts thuis hoort. Dit in tegenstelling tot andere disciplines waarbij het vak wordt uitgeoefend 'van de wieg tot het graf'. Een...

    Neurologie: quo vadis post covid?