Placebo or nocebo: that’s the question!

Placebo or nocebo: that’s the question!

Heb je weleens afgevraagd waarom eenzelfde behandeling of interventie ingesteld door verschillende artsen leidt tot evenveel verschillende uitkomsten, ongeacht welke uitkomstparameter in beschouwing wordt genomen? Het is daarenboven fascinerend om vast te stellen dat het effect van een specifieke behandeling niet alleen afhankelijk is van arts-factoren maar ook van patiënt-factoren.

Wat zijn de klinische indicatoren en MRI van de evolutie van een pediatrische MS?

Wat zijn de klinische indicatoren en MRI van de evolutie van een pediatrische MS?

De voornaamste klinische eigenschappen en die van de beeldvorming die leiden tot een therapeutische keuze bij multiple sclerose (MS) zijn niet zo duidelijk in de pediatrie als bij de volwassene. Wetende dat het risico op een terugval 2-3 maal hoger is op 6 jaar bij kinderen met een risico van 40% na 1 jaar, 60% na 2 jaar en 66% na 3 jaar, maar dat de tijd om een handicap te ontwikkelen langer is dan bij volwassenen en zich gemiddeld een decennium eerder voordoet dan bij volwassenen, wenste een Italiaans team de vroege klinische en MRI-voorspellers van de evolutie van deze patiënten te evalueren

Toekomstige evenementen

Laatste reacties

  • Waardering voor het intellectuele is broodnodig.

    Neurologie: quo vadis post covid?

  • De subdiscipline kinderneurologie wordt niet vermeld. Blijkbaar hebben specialisten in de volwassen neurologie in België aanvaard dat dit bij de kinderarts thuis hoort. Dit in tegenstelling tot andere disciplines waarbij het vak wordt uitgeoefend 'van de wieg tot het graf'. Een...

    Neurologie: quo vadis post covid?