Tiende internationale MS-dag in teken van vooruitgang in onderzoek

Op de internationale dag voor multiple sclerose (MS) vinden vandaag/woensdag meer dan 300 evenementen in bijna 100 landen plaats. De focus ligt deze keer op de vooruitgang die al geboekt werd op vlak van onderzoek naar de chronische ziekte, maar tegelijk ook op de nood aan nog meer vooruitgang.

Multiple sclerose is de meest voorkomende neurologische aandoening, maar is nog altijd ongeneeslijk. Wereldwijd lijden 2,5 miljoen mensen aan de ziekte, in ons land zijn er dat 12.000.

De internationale MS-federatie MSIF koos ervoor om onderzoek centraal te zetten, omdat onderzoekers over de hele wereld geloven dat de huidige researchinspanningen bestendigd moeten worden. Ook geloven ze dat in de nabije toekomst doorbraken geboekt zullen worden door de toenemende multidisciplinaire samenwerking.

Voor de primair progressieve vorm van de ziekte, waarvoor vandaag nog geen overtuigende behandeling bestaat, komt binnenkort een eerste medicijn op de markt. Voor deze vorm van MS werd een internationale vereniging opgericht, in het kielzog van MSIF, die miljoenen dollars besteedt aan onderzoeksprogramma's wereldwijd. Ook voor jonge patiënten van tien jaar en ouder, voor wie tot nu toe geen behandeling kon worden voorgeschreven, is vooruitgang in zicht. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), het equivalent van EMA in Europa, heeft net toestemming gegeven voor een behandeling bij jonge patiënten onder de achttien. De Liga hoopt dat deze in de nabije toekomst ook beschikbaar zal zijn voor patiënten in België.

Toch moet woensdag ook stilgestaan worden bij de vele inspanningen die nog nodig zijn om de levenskwaliteit van MS-patiënten te verbeteren. De Liga heeft het dan over verbeteringen op het vlak van mobiliteit en sociale integratie, maar ook discriminatie en stigmatisering.

De Liga verspreidt woensdag informatie in ziekenhuizen over het hele land. Ze heeft ook een folder klaar over het onderzoek naar de aandoening, die ze naar haar leden stuurt en beschikbaar stelt op haar website.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.